Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení zřizované  Středočeským krajem.


Hlavní činností organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování.


Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.


Za tímto účelem poskytujeme dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné péče a pomoci. Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví.


S účinností od 1.4.2012 byl v souladu s probíhající transformací péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti změněn název zařízení z Dětského domova Kladno  na Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace a byla schválena vedle hlavní činnosti i činnost doplňková:
- zařízení odborného poradenství pro péči o děti
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- zařízení pro výkon pěstounské péče ( ze zákona zrušeno)
- péče o dítě do 3 let věku.

Od  18.3.2013 jsme získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
- zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
- vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana uvedené v § 6 zákona č.359/1999 Sb.,
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c zákona č. 359/1999 Sb., (aktuálně pozastaveno)
poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče  a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d a § 11 odst. 2 písm. c zákona č.359/1999 Sb.,
poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.359/1999 Sb.,
- vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a odst.1 písm. b zákona č.359/1999 Sb., (aktuálně pozastaveno)
- vyhledávání dětí uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm. b,  č.359/1999 Sb..(aktuálně pozastaveno)

aktualizace 17.2.2023

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.