Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Seznam článků

15. Důležité právní předpisy pro činnost zařízení:

 • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb., v platném znění
 • Národní strategie ochrany práv dětí, v platném znění 
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
 • Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákona č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 56/2012 Sb. o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce umístěného v DD pro děti do 3 let věku
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., vyhlášky MV ČR č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
 • Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, v platném znění
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn, v platném znění
 • Vyhláška Ministerstva vnitra o požární prevenci č. 246/2001 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.