Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

tel.: 312 267 401

el.adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

IČO: 00875350

DIČ: CZ00875350

Číslo účtu: 13431141/0100

                   (KB, a.s.)

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Hlavní činností Dětského centra Kladno, příspěvkové organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování.

Dětské centrum provozuje na adrese sídla organizace 36 lůžek v režimu dětského domova. Mohou je využít děti od narození do zpravidla 6 let věku, které nemohou z různých důvodů vyrůstat u svých rodičů.

Důvody přijetí:

 • zdravotní - potřeba dlouhodobé ošetřovatelské péče (např.perinatální zátěže, zdravotní rizika, děti předčasně narozené či zdravotně postižené); diagnostika a léčba dětí s rizikovou anamnézou ( např. děti zanedbávané, týrané, zneužívané a ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím); zácvik rodiny v péči o dítě; respitní pobyty dětí,
 • zdravotně-sociální – dítě nemůže pro své postižení vyrůstat v rodině; zácvik rodičů v ošetřovatelské péči o dítě, které se ocitlo v krizové situaci,
 • sociální – přijetí zdravého dítěte z nevyhovujícího rodinného prostředí; odlehčovací služby dětí z pěstounských rodin.

Děti mohou být přijaty na základě:

 • žádosti rodičů či jiných zákonných zástupců,
 • z rozhodnutí soudu.

Cílem služby je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.

Poskytovaná odborná péče:

 • zdravotní  -  ošetřovatelská, diagnostická a léčebná,
 • rehabilitační - fyzioterapie (konzultační vyšetření, rehabilitaci dětského klienta, bazální stimulaci, masáže dětí a kojenců,  míčkovou facilitaci, respirační fyzioterapii a hydroterapii),
 • psychologická - vývojová diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, psychologická intervence,
 • speciálně pedagogická - rozvoj jednotlivých složek výchovy, diagnostika a  poradenství,  
 • sociální - diagnostika, terapie, sociální rehabilitace, poradenství,
 • poradenská - výchovné poradenství a řešení krizových situací dítěte, osob odpovědných za výchovu a rodiny v návaznosti na péči o dítě.

 

Edukační pobyty  - služba pro rodinu a dítě :

Služba je určena pro:

 • matky/otce v podpoře péče o nezaopatřené dítě,
 • nezletilé matky v pomoci při péči o nezaopatřené dítě,
 • rodiče a žadatele o NRP v péči o dítě,
 • těhotné ženy, které mají zájem o zprostředkování tzv. utajeného (diskrétního) porodu,
 • rodiče zdravotně postiženého dítěte, kteří potřebují pomoci s péčí a rehabilitací dítěte.

Služba není určena pro:

 • rodiče aktuálně závislé na alkoholu a drogách,
 • rodiče, kteří mají akutní infekční onemocnění,
 • rodiče nespolupracující,
 • rodiče, kteří nejsou ochotni dodržovat pravidla daná zařízením.

V čem služba cílové skupině pomůže?

 • Zaučení v dovednostech týkajících se péče o dítě.
 • Podpora a nácvik stravovacích a hygienických návyků matky v šestinedělí, při kojení.
 • Nácvik techniky kojení.
 • Podpora a nácvik stravovacích a hygienických návyků dítěte.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dítěte.
 • Ubytování, stravu.
 • Zácvik sociálních dovedností (komunikace s úřady, hledání samostatného bydlení apod.).
 • Sociálně právní poradenství.
 • Konzultace s odborníky v rámci zařízení i mimo ně.
 • V případě potřeby zácvik v rehabilitační péči.

Průběh pobytu je rozdělen do několika etap dle potřeby, možností a přání klientů, spolupráce je vždy ošetřena Dohodou o pobytu.

Pobyt dětí i matek je dle vyhláška č.56/2012 Sb.,  o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku zpoplatněn. Denní úhrada, která zahrnuje ubytování a stravu činí 150 Kč pro průvodce dítěte. Výše denní úhrady za dítě je stanovena dle věku dítěte (40 – 55 Kč/za den). V případě, že rodiče pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je od úhrady pobytu za dítě (za předpokladu doložení vyjádření příslušného úřadu)  osvobozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.

We use cookies

Na našich stránkách používáme cookie. Jejím používáním vyjadřujete s tímto souhlas.